Lo O, KCN Song Than I, Di An, Binh Duong Province

info@songthansteel.vn

1900 7256

tiếng việt

anh

Recruitment

TÌM KIẾM
blog

Recruitment 03.2019

Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Thủ kho vật tư, nhân viên xuất nhập khẩu, công nhân vận hành máy, công nhân vận hành xe nâng, công nhân phụ trợ và bảo vệ nội bộ.

blog

Recruitment 01.2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên QC, nhân viên Hoá nghiệm, nhân viên vận hành máy móc và bảo trì điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu

blog

Recruitment 10.2017

Tuyển dụng nhân viên vận hành máy móc và bảo trì điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu

blog

Recruitment 11.2017

Tuyển dụng nhân viên bảo trì điện , công nhân vận hành, nhân viên văn phòng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

;